Podmurówka betonowa – jak ją zrobić?

Warto mieć świadomość, że wykonanie fundamentów pod ogrodzeniem jest istotne zarówno z powodów estetycznych, jak i praktycznych. Możliwe będzie w ten sposób nie tylko zabezpieczenie stabilności ogrodzenia posesji na długie lata. Podmurówka betonowa jak zrobić?

Dlaczego warto zdecydować się na prawidłowe wykonanie podmurówki?

Należy przede wszystkim mieć świadomość, że z jej pomocą ogrodzenie będzie bardzo stabilne. Użytkownik nie zobaczy również na fundamencie wykwitów czy śladów wilgoci. Ponadto na teren posesji za pomocą podkopu nie będzie w stanie dostać się czworonożne zwierzę. Pies nie znajdzie również sobie alternatywnego wyjścia z ogrodu.

Warto zdawać sobie sprawę, że głębokość fundamentów pod podmurówkę będzie różniło się oczywiści od regionu geograficznego. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, że z powodu różnicy średnich temperatur inna będzie granica przymarzania gleby dla terenów centralnych, zachodnich, północnowschodnich czy południowowschodnich. W przypadku nieuwzględnienia tego czynnika może dojść do zniszczenia fundamentów przed zamarzające się, a także podnoszące warstwy ziemi.

Deskowanie

Trzeba także zaznaczyć, że następną czynnością w fundamentach, które będą wykopane przy uwzględnieniu granicy przemarzania będzie deskowanie. Ponadto wykonanie szalunków będzie oddziaływało zarówno na jakość, jak i estetykę wystającej znacznie nad poziom fundamentu. Koniecznie należy zaznaczyć, że deskowanie bardzo często stosowane jest dla naziemnej części fundamentu, z kolei poniżej wykładana jest folia.

Na dnie szalunków wysypywany jest gruz. Z kolei w przypadku większego ciężaru ogrodzenia koniecznie będzie wykonanie właściwego zbrojenia. Warto wiedzieć, że przy planowaniu całości bardzo istotne będzie uwzględnienie różnego rodzaju szczelin dylatacyjnych w miejscach, gdzie umiejscowione są furtka, śmietnik czy brama. Koniecznie trzeba także zaznaczyć, że uwzględnienie dylatacji będzie podyktowane ewentualną możliwością zmian temperatury, nierównomiernego osiadania fundamentów czy zmian temperatury.

Należy także wiedzieć, że słupki ogrodzenia powinno się instalować poniżej poziomu zamarzania, ale jeszcze przed planowanym zalaniem ich betonem rekomendowane będzie oddzielenie ich dylatacją czy zabezpieczenie podkładem antykorozyjnym. Świetnym rozwiązaniem będzie także wykorzystanie chlorokauczuku. Zalewę betonową można również bez żadnego problemu przygotować we własnym zakresie. Szalunek może być w takiej sytuacji wykonany tylko na tym fragmencie podmurówki, gdzie zostanie ostatecznie wylany beton

Redakcja polishpavilion.pl